Velkommen til EDB på 123!

På disse sidene finner du en veiledning for deg som skal være kursansvarlig på en arbeidsplass eller i andre sammenhenger.

EDB på 123 er et kurs som i stor grad er selvinstruerende. Mange vil derfor kunne gjennomføre kurset på egen hånd. Vi har imidlertid samlet noe informasjon om hva som må tilrettelegges for at gjennomføringen skal fungere best mulig. Informasjonen finner du i menypunktene til venstre.

Det siste menypunktet, Ta i bruk, gir deg mulighet til å registrere deg som kursansvarlig.

Lykke til med EDB på 123!
Med vennlig hilsen Norsk eLæring.